Tradice, Poctivost, Profesionalita

Vývoj firem v rámci skupiny Výtahy Praha

Jednatel Miroslav Vokurka o rozšiřování firmy Výtahy Praha říká:
Jednatel Miroslav Vokurka o rozšiřování firmy Výtahy Praha říká:
“Skupina firem „Výtahy Praha“ vznikla postupným přidružováním souvisejících firem k původní společnosti VVS-elektro. Tyto akvizice byly uskutečňované především za účelem zajištění kontinuity a plynulého pokračování fungujících firem v případech, kdy se původní majitelé buďto rozhodli odejít pracovat do jiného oboru, anebo dosáhli důchodového věku a nechtěli již aktivně zastávat jednatelské funkce. V roce 2019 proběhla restrukturalizace skupiny a přechod pod holdingová křídla firmy mālā partners group. V současné době obhospodařujeme v rámci celé skupiny bez mála 1100 kusů výtahů a realizujeme desítky modernizací a nových instalací ročně.”
Hlavní činnosti Výtahů Praha
Skupina „Výtahy Praha“ spadající pod holding mālā partners group a.s. je složena z několika subjektů (tradičních výtahářských firem), které se specializují zejména na servis, opravy a revize výtahů. Druhou hlavní činností skupiny jsou realizace modernizací a dodávky zcela nových výtahů včetně výtahových šachet na klíč. Za každou firmou stojí mnoho spokojených zákazníků, kteří mohou využívat všech produktů a služeb rostoucího portfolia a kvalitního servisu výtahů.