Tradice, Poctivost, Profesionalita

Dodáváme osobní a nákladní výtahy Orona | Výtahy Praha

Jak probíhá dodávka nového výtahu na klíč

Doba realizace celého díla „NA KLÍČ“ činí za standardních podmínek 3 až 4 měsíce od podpisu
smlouvy o dílo
.
1
Návštěva zákazníka a zaměření výtahu (resp. převzetí všech informací potřebných pro zpracování prvotní studie a orientačního cenového návrhu).
2
Předběžné projednání projektu se státními institucemi (stavební úřad, hygiena, hasiči, památkáři apod.).
3
Setkání se zákazníkem za účelem výběru a stanovení designového provedení výtahu z předložených vzorníků.
4
Vypracování cenové nabídky a obchodně-technické dokumentace včetně orientačního dispozičního výkresu výtahu. Součástí cenové nabídky jsou i podmínky následného servisu. 
Všechny výše uvedené činnosti jsou z pravidla prováděny nezávazně a zdarma
5
Podpis smlouvy o dílo
6
Vypracování kompletní projektové dokumentace
7
Projednání a zajištění stavebního povolení
8
Zahájení montáže zahrnující:
  • Výstavbu výtahové šachty (pokud je součástí díla)
  • Instalaci resp. montáž výtahu
  • Veškeré stavební práce
9
Před spuštěním do provozu:
  • Zprovoznění výtahu
  • Provedení zkoušky autorizovanou osobou
  • Provedení hlukových zkoušek
  • Získání kolaudačního rozhodnutí
10
Předání díla

Chcete zjistit, co stojí nový výtah?