Tradice, Poctivost, Profesionalita

Pomáháme druhým

pomáháme, kde je potřeba

Podporované organizace a projekty
Skupina Výtahy Praha finančně podporuje následující organizace a projekty.
pomáháme, kde je potřeba
FOR HELP s.r.o. –  FOR HELP – Autismus z.s.
osvěta autismu
FOR HELP s.r.o. – FOR HELP – Autismus z.s.
Spolek nosí jméno FOR HELP – pro pomoc. Snaží se pomáhat dětem a lidem s autismem, a také provádí osvětu o autismu. Společnost vede projekt Mazlení s koníkem, kde se organizují návštěvy rodin s autistickými dětmi, každý pátek a sobotu ve čtyřech stájích.
 
Dalším cílem je vybudovat komunitní centrum – farmu v Ostravě pro autistické rodiny, kde bude možné nabízet prostory pro Mazlení s koníkem, terapie, přednášky a volné aktivity zaměřené na vývoj (rozvoj) autistů.
 
LÉKAŘI BEZ HRANIC
humanitární organizace
LÉKAŘI BEZ HRANIC
Lékaři bez hranic je sekulární humanitární nezisková organizace, která se zaměřuje na poskytování zdravotní péče obětem přírodních katastrof, válečných konfliktů, epidemií či vyloučení ze zdravotní péče. Organizace byla založena v roce 1971 a ve světě je známa pod francouzskou zkratkou „MSF“.
 
LINKA BEZPEČÍ
pomoc dětem
LINKA BEZPEČÍ

Posláním Linky bezpečí je poskytovat kvalitní a snadno dostupnou pomoc dětem, studentům a všem, kteří jednají v jejich zájmu. Linka bezpečí pomáhá s řešením náročných životních situací i každodenních starostí a problémů.  Poskytuje krizovou intervenci a poradenství pro klienty z celé České republiky prostřednictvím telefonu, chatu a emailu. 

Linka bezpečí, z.s. je akreditována v rámci systému sociálně-právní ochrany dětí v České republice a je členem celosvětové asociace dětských linek důvěry Child Helpline International (CHI). K naplňování našeho poslání poskytujeme sociální služby krizové pomoci.

Rodičovská linka
pomoc dospělým
Rodičovská linka

Cílem organizace je specializace na poskytování krizové pomoci a základního sociálního poradenství zdarma pro všechny jedince, kteří se starají o děti. Bez ohledu na to, zda jde o rodiče, prarodiče nebo pedagogy. Projekt se zaměřuje na výzvy a obtíže spojené s důležitou rolí v životě dítěte. Kromě krizové pomoci se také zaměřuje na základní sociální poradenství. Poskytuje informace a nástroje, které pomohou lépe porozumět potřebám a vývoji dítěte, navázat zdravé vztahy a vybudovat pozitivní prostředí, ve kterém se dítě může rozvíjet.

DONIO
asociace rodičů
DONIO
Asociace rodičů dětí s DMO a přidruženými neurologickými onemocněními ČR, z.s.

Donio je platforma pro všechny, kteří chtějí změnit svůj nebo něčí životní příběh. Ať už založíte sbírku na komunitní zahradu, na výdaje spojené s nákladnou léčbou nebo máte nápad na podnikání, můžete požádat o pomoc veřejnost a podpořit svůj příběh přes Donio.

Předáme vám 100 % vybrané částky. Jak je to možné? Náš provoz hradí dobrovolné příspěvky našich dárců, proto si nebereme žádné provize ani poplatky. Navíc hradíme i poplatky spojené s bankovními transakcemi.