Tradice, Poctivost, Profesionalita

Kdo jsme a co děláme | Tradiční česká firma | Výtahy Praha

Společnost Výtahy Praha ČR, s.r.o. byla založena v roce 1998

Od tohoto roku podniká především v regionu Prahy a střední Čechy.
 
V oboru výtahové techniky poskytuje komplexní služby, ale zejména se věnuje oblasti servisu výtahů a jejich modernizacím.
 
Postupem času se podařilo uzavřít dlouhodobé smluvní vztahy na servis mnoha set kusů výtahů všech typů, provozovaných v různých typech budov. Servis výtahů v dohodnutém rozsahu provádí společnost v nemocnicích, hotelových zařízeních, administrativních budovách a v neposlední řadě i v bytových domech. Všichni zákazníci společnosti mají k dispozici služby poskytované v nepřetržitém režimu a své požadavky uplatňují prostřednictvím non stop dispečerské služby.
 
Úspěšně jsme realizovali modernizace výtahů osobních i nákladních. Jednalo se buď o dodávky jednotlivých kusů výtahů nebo i o ucelené dodávky i 15 ks výtahů pro jednoho zákazníka. V případě zájmu a požadavku zákazníka byly modernizace realizovány v režimu komplexní dodávky neboli „na klíč“.
 
V 90. letech vstoupily v České republice v platnost nové požadavky pro výtahy vyplývající z harmonizovaných „evropských“ norem. Provozovatelé výtahů řešili složitý problém, jak finančně zajistit splnění těchto nových požadavků. Jako jedna z prvních společností jsme přišli s nápadem, modernizace výtahů provádět v několika krocích a tudíž s tím spojené náklady rozdělit do dílčích plateb realizovaných v rozsahu několika roků.
 
V roce 2012 došlo díky vlastnickému propojení se společností VVS-elektro, s.r.o. k významnému rozšíření naší působnosti a to zejména v oblasti servisu a oprav výtahů. V rámci tohoto rozšíření se společnost Výtahy Praha ČR přestěhovala do nového sídla v ulici Mladoboleslavská 812, Praze 9 Kbelích.
 
V říjnu roku 2014 došlo k vlastnickému propojení naší společnosti s další servisní organizací, se společností Výtahy VP Praha s.r.o. Naše působnost a portfolio se tímto rozšiřuje o nové stovky kusů výtahů servisovaných na území hlavního města Prahy a Středočeského kraje.
 
V prosinci roku 2015 jsme uskutečnili čtvrtou úspěšnou akvizici a do naší skupiny jsme přivítali dalšího člena, společnost Thomas and Grunner. Díky tomuto strategickému spojení jsme se stali autorizovaným distributorem výtahových technologií společnosti Orona.
 
V září 2019 jsme uskutečnili akvizici pražského porfólia výtahů společnosti AZ Výtahy ČR s. r. o.
 
V říjnu 2019 proběhla akvizice pražského portfólia výtahů společnosti VÝTAHY MORAVIA CZ s. r. o.
 
V prosinci 2020 byla uzavřena akvizice pražského porfólia výtahů společnosti VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s. r. o.
 
V prosinci 2022 jsme uzavřeli dohodu o výhradním zastoupení společnosti PVE na českém a slovenském trhu. Společnost PVE vyrábí unikátní výtahy na bázi vakuového pohonu.

V červnu 2023 se skupina Výtahy Praha přestěhovala do nového vlastního sídla na Praze 21.
 
Do svého týmu jsme přivítali nový tým odborníků, kteří jsou zapojeni do systému zkvalitňování našich služeb vedoucího mimo jiné k rychlejšímu vyřizování servisních zásahů.
 
Při plnění svých smluvních závazků spoléháme především na odbornost našeho týmu servisních pracovníků.
 
Díky mnohaletým zkušenostem a neustálému zdokonalování svých znalostí jsme schopni poskytovat kvalitní odborné a servisní služby na 95 % typů výtahů od většiny výrobců vč. mezinárodních koncernů.