Nonstop linka + 420 602 619 755

Výtahy a eskalátory

Výtahy Praha

O nás

Společnost Výtahy Praha ČR, s.r.o. byla založena v roce 1998.

Od tohoto roku podniká především v regionu Prahy a Střední Čechy.

V oboru výtahové techniky poskytuje komplexní služby, ale zejména se věnuje oblasti servisu výtahů a jejich modernizacím.

Postupem času se podařilo uzavřít dlouhodobé smluvní vztahy na servis mnoha set kusů výtahů všech typů, provozovaných v různých typech budov. Servis výtahů v dohodnutém rozsahu provádí společnost v nemocnicích, hotelových zařízeních, administrativních budovách a v neposlední řadě i v bytových domech. Všichni zákazníci společnosti mají k dispozici služby poskytované v nepřetržitém režimu a své požadavky uplatňují prostřednictvím non stop dispečerské služby.

Úspěšně jsme realizovali modernizace výtahů osobních i nákladních. Jednalo se buď o dodávky jednotlivých kusů výtahů nebo i o ucelené dodávky i 15 ks výtahů pro jednoho zákazníka. V případě zájmu a požadavku zákazníka byly modernizace realizovány v režimu komplexní dodávky neboli „na klíč“.

V 90. letech vstoupily v České republice v platnost nové požadavky pro výtahy vyplývající z harmonizovaných „evropských“ norem. Provozovatelé výtahů řešili složitý problém, jak finančně zajistit splnění těchto nových požadavků. Jako jedna z prvních společností jsme přišli s nápadem, modernizace výtahů provádět v několika krocích a tudíž s tím spojené náklady rozdělit do dílčích plateb realizovaných v rozsahu několika roků.

V roce 2012 došlo díky vlastnickému propojení se společností VVS-elektro, s.r.o. k významnému rozšíření naší působnosti a to zejména v oblasti servisu a oprav výtahů. V rámci tohoto rozšíření se společnost Výtahy Praha ČR přestěhovala do nového sídla v ulici Mladoboleslavská 812, Praze 9 Kbelích.

V říjnu roku 2014 došlo k vlastnickému propojení naší společnosti s další servisní organizací, se společností Výtahy VP Praha s.r.o. Naše působnost a portfolio se tímto rozšiřuje o nové stovky kusů výtahů servisovaných na území hlavního města Prahy a Středočeského kraje.

Do svého týmu jsme přivítali nový tým odborníků, kteří jsou zapojeni do systému zkvalitňování našich služeb vedoucího mimo jiné k rychlejšímu vyřizování servisních zásahů.

Při plnění svých smluvních závazků spoléháme především na odbornost našeho týmu servisních pracovníků.

Díky mnohaletým zkušenostem a neustálému zdokonalování svých znalostí jsme schopni poskytovat kvalitní odborné a servisní služby na 95% typů výtahů od většiny výrobců vč. mezinárodních koncernů.

Poslat odkaz na e-mail Vytisknout stránku