Tradice, Poctivost, Profesionalita

Servis výtahů od nás

Nejsme nadnárodním koncernem, ale dokážeme se mu směle rovnat
Přesto že nejsme velkým nadnárodním koncernem a ani nemáme ambici jím být, dokážeme se i s těmito významnými hráči v mnoha oblastech směle rovnat.
 
Zejména v oblasti poskytování servisních služeb jsme jako jedna z mála společností, která díky svým zkušenostem a týmu odborných pracovníků dokáže obhospodařovat 95% všech typů výtahů od nejrůznějších výrobců, které jsou na českém trhu provozovány.
 
Důkazem naší úspěšnosti jsou především zákazníci, kteří opouštějí své původní servisní organizace a stávají se našimi spokojenými a dlouholetými klienty.
 
Nejsilnějším faktem, o který opíráme toto tvrzení, je spokojenost našich zákazníků, jejichž počet se neustále zvyšuje.
Koncept našeho servisu VIP:
  • Vysoká odbornost a neustálé zdokonalování schopností našich pracovníků zavedením účinného programu vzdělávání.

  • Individuální přístup péče o každého zákazníka – zákazník s jedním výtahem od nás vždy dostane všechny služby ve stejné kvalitě jako zákazník s padesáti výtahy.

  • Přístup k náhradním dílům pro výtahy všech značek
Servis je a musí být o lidech
Jsme si naprosto vědomi skutečnosti, že kvalitní servis ale skutečně znamená disponovat schopnými, pracovitými profesionály, kteří jsou opravdu hrdi na značku, pro kterou pracují a zároveň dokáží zákazníkům naslouchat a vyjít jim vstříc v jejich požadavcích.
 
Protože ke každému našemu klientovi chceme přistupovat individuálně, tak nenabízíme žádné univerzální řešení pro všechny, ale vždy před zasláním konkrétní nabídky preferujeme osobní setkání, zjištění si podmínek přímo na místě a podrobné zmapování stavu vašeho zařízení.
 
Chceme si vždy být jisti, že pro Vaše zařízení dokážeme zajistit odpovídající úroveň kvality servisu a také nechceme vystavovat naše případné klienty riziku možného znehodnocení jejich nemalé investice.
 
Důraz klademe především na provádění pravidelných preventivních kroků, které vedou ke zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti zařízení.