Tradice, Poctivost, Profesionalita

JAK MOC SI VÁŽÍTE HODINY VAŠEHO ČASU? MODERNIZACÍ PŘINÁŠÍME BEZPEČÍ I DESÍTKY MINUT ROČNĚ NAVÍC

Moderním výtahem jsme se rozloučili s přesluhujícím přežitkem
Za 2,5 měsíce máte výtah 21. století
Moderním výtahem jsme se rozloučili s přesluhujícím přežitkem
Kompletní rekonstrukce výtahů jsou naším denním chlebem. Ročně provedeme kolem 20 zásadních oprav a výstaveb nových výtahů. Jednou z nich byla například kompletní proměna výtahu v roce 2020 v 7patrovém starším bytovém domě v pražské Slezské ulici. Během února až května 2020 jsme provedli rozsáhlou výměnu stávajícího trakčního výtahu, který nejenže nevyhovoval prostorově, ale byl i přežitkem z hlediska toho hlavního - bezpečnosti pro cestující. Poradili jsme si i s tím, aby nový výtah ladil s historickým prostředím domu a splňoval požadavky památkářů.

Nevyhovoval v ničem

Nesplňoval normy
Až do začátku jara 2020 museli majitelé a nájemníci 7patrového domu využívat služeb starého trakčního výtahu, který ale přestal vyhovoval současným normám. Nešlo jen o komfort při jízdě, ale i celkovou bezpečnost. 
 
 • chyběly kabinové dveře
 • kabina byla vyrobena z hořlavých materiálů
 • výtah nezastavoval přesně
 • šachetní dveře už měly svoje odlouženo
 • drátosklové opláštění šachty bylo mimo normy

Začali jsme z gruntu

Na začátku musela pryč stará konstrukce. Za pár týdnů jsme předávali
Na začátku února jsme se dali do díla. V polovině května jsme pak svému klientovi předávali kompletně zrekonstruovaný výtah důstojný 21. století. A jak práce vypadaly?
 
 • demontovali jsme stávající výtahocelovou konstrukci
 • provedli jsme stavební úpravy prohlubně, horního patra a zrcadla schodiště
 • vrhli jsme se na montáž nové OCK bez opláštění
 • následovala kompletní montáž výtahu, opláštění OCKobložek dveří
 • ve finále jsme provedli potřebné zkoušky
 • předali jsme nový výtah zákazníkovi
Začali jsme z gruntu
Rychlost vám dává cenný čas
10 sekund denně, 1 hodina ročně
Rychlost vám dává cenný čas
Zdánlivá maličkost na papíře, ale v delším horizontu znatelný benefit. Původní trakční výtah umožňoval cestování mezi podlažími rychlostí 0,7 metru za sekundu. Naše kompletní rekonstrukce navýšila rychlost cestování na 1 metr za sekundu. A jelikož z kapek se skládá oceán, i každá desetina vteřiny se časem promění v minutu a minuty v hodinu. Pokud například budete denně 2x cestovat z nultého do 5. podlaží a překonávat takto pravidelně výšku 12,5 metrů (orientační výška 5. podlaží), denně tím ušetříte 10 sekund. Zaokrouhleně to pak za rok dělá jednu hodinu vašeho času. A právě tu jsme s ročním odstupem přinesli obyvateli 5. podlaží v pražské Slezské ulici.

Jak děláme rekonstrukce výtahů