Tradice, Poctivost, Profesionalita

SAQ 5.0 Volkswagen Group

Splnili jsme kodex Volkswagen Group
Metodika SAQ 5.0
Splnili jsme kodex Volkswagen Group
Jako obchodní partner Volkswagen Gropu plníme SAQ 5.0. Požadavky, kterými se zavazujeme k udržitelnosti prostředí, interním procesům a dodržováním práv našich zaměstnanců. Přečtěte si, k čemu jsme se ve vztahu k automobilovému gigantovi zavázali.

Kodex chování pro obchodní partnery

Následující požadavky definují požadavky koncernu Volkswagen na myšlení a chování obchodních partnerů v rámci jejich podnikových aktivit, zejména s ohledem na dodavatele a obchodní partnery. Tyto požadavky jsou považovány za základy pro úspěšnou realizaci obchodních vztahů mezi koncernem Volkswagen a jeho partnery.
 
Tyto požadavky na udržitelnost pro obchodní partnery vycházejí z národních a mezinárodních ustanovení a úmluv, jako jsou zásady inciativy OSN Global Compact. Podnikatelská charta pro udržitelný rozvoj Mezinároní obchodní komory, Směrnice OECD pro více národních podniků. Obecné zásady OSN pro podnikání a lidská práva a příslušné úmluvy Mezinárodní organizace práce (MOP), jakož i Obecné zásady pro zvýšení udržitelnosti v dodavatelském řetězci vydané v rámci iniciativy Drive Sustainability.
 
Kromě toho jsou požadavky na udržitelnost založeny také na interních normách a hodnotách, jako je prohlášení o sociálních právech a pracovních vztazích ve společnosti Volkswagen, politika bezpečnosti práce v koncernu Volkswagen, enviromentální politika koncernu Volkswagen a z ní odvozené enviromentální cíle a směrnice, politika kvality a kodex chování zaměstnanců koncernu Volkswagen.

Stáhněte si kodex