Tradice, Poctivost, Profesionalita

Facelift interiéru výtahu

Proč vylepšit interiér výtahu

Důvody, které vedou naše zákazníky k realizace faceliftu kabiny výtahu je více, mezi nejčastější patří tyto:

1
Výtah spolehlivý, ale interiér kabiny opotřebovaný.
2
Provedena rekonstrukce společných prostor (chodba, schodiště) a barevně se stávající interiér kabiny nehodí k barevnému provedení společných prostor.
3
Změna stávajícího osvětlení na LED za účelem úspory energie.
4
Poškození kabiny vandaly.