Tradice, Poctivost, Profesionalita

Kdy a proč modernizovat výtah

Proč musím modernizovat výtah?
BEZPEČNOST OSOB: Toto je hlavní důvod, proč je nutné staré dosluhující výtahy vyměnit nebo modernizovat. V České republice je stále více jako polovina výtahů především v bytových domech v nevyhovujícím stavu. Statistika úrazovosti na těchto zařízeních je bohužel alarmující.
 
Ani tyto úrazy se v některých případech neobejdou bez ztrát na životech. Největšími bezpečnostními riziky na starém výtahu jsou především: absence kabinových dveří, nepřesné zastavování výtahu v úrovni stanice a dále pak únava materiálů v rizikových oblastech.
Co mi hrozí, když výtah včas nezmodernizuji?
OSOBNÍ ZODPOVĚDNOST: Každý vlastník, či provozovatel výtahu nese podle platné právní legislativy plnou zodpovědnost za způsobilost provozovaného zařízení a za udržování výtahu v souladu s platnými technickými normami. V případě vzniku jakéhokoliv úrazu, újmě na zdraví či na majetku, hrozí provozovateli nevyhovujícího výtahu soudní stíhání. A to i v případě, že je výtah řádně servisován a jsou prováděny všechny pravidelné prohlídky a odborné zkoušky výtahu.
 
Je totiž pouze na majitelích a provozovatelích těchto zařízení, zda se rozhodnou své výtahy uvést do bezpečného stavu, nebo je nadále budou na vlastní riziko provozovat. Smluvní odborná servisní firma není oprávněna Váš výtah vypnout, nýbrž pouze upozornit na nedostatky, které vaše zařízení vykazuje.
Co dalšího mi modernizace výtahu přinese
  • BEZPEČNOST PŘEPRAVOVANÝCH OSOB
  • EKONOMICKÝ PROVOZ – úspora provozních nákladů
  • SPOLEHLIVOST – bezporuchovost výtahu (snížení počtu servisních zásahů)
  • ZVĚTŠENÍ VÝTAHOVÉ KABINY
  • ZVÝŠENÍ RYCHLOSTI A KAPACITY VÝTAHU
  • JÍZDNÍ KOMFORT – moderní design a inteligentní řízení vč. signalizace