Tradice, Poctivost, Profesionalita

Osobní výtahy

Osobní výtahy

Získejte nabídku výtahů zdarma

Pavel Háněl
ředitel modernizací a nových instalací
 

Vysoká technologická kvalita

Dodáváme spolehlivé, krásné a energeticky nenáročné výtahy
Specializujeme se na výtahy španělského výrobce Orona. Ta je 5. největším výrobcem osobních výtahů na světě. Vysoká technologická kvalita a nízká energetická náročnost výtahů Orona je srovnatelná s výtahy mezinárodních koncernů Otis, Kone, Schindler a dalšími.

Prodloužené záruky

VĚTŠINU NÁHRADNÍCH DÍLŮ BĚHEM 48 HODIN
Díky mimořádně vysoké kvalitě a dlouhé životnosti osobních výtahů Orona poskytujeme zákazníkům i prodloužené záruky. Pokud v případě poruchy výtahu právě nemáme potřebný náhradní díl na skladě, obdržíme většinu náhradních dílů během 48 hodin přímo od výrobce.
Prodloužené záruky

VÝTAHY SI MŮŽETE PŘIZPŮSOBIT

Design a výbavu osobního výtahu si můžete přizpůsobit svým potřebám a architektonickému záměru.
Podívejte se na příklady dispozičních řešení a design. 

Katalogy jsou v angličtině.

JAK PROBÍHÁ DODÁVKA OSOBNÍHO VÝTAHU NA KLÍČ

Dodávka nového výtahu je proces, který má svá pravidla a přesné postupy.
Obvykle trvá dodávka 3 - 4 měsíce a probíhá takto:
1
Návštěva zákazníka a zaměření výtahu (resp. převzetí všech informací potřebných pro zpracování prvotní studie a orientačního cenového návrhu).
2
Předběžné projednání projektu se státními institucemi (stavební úřad, hygiena, hasiči, památkáři apod.).
3
Setkání se zákazníkem za účelem výběru a stanovení designového provedení výtahu z předložených vzorníků.
4
Vypracování cenové nabídky a obchodně-technické dokumentace včetně orientačního dispozičního výkresu výtahu. Součástí cenové nabídky jsou i podmínky následného servisu.
5
Všechny výše uvedené činnosti jsou z pravidla prováděny nezávazně a zdarma.
6
Podpis smlouvy o dílo.
7
Vypracování kompletní projektové dokumentace.
8
Projednání a zajištění stavebního povolení.
9
Zahájení montáže zahrnující:
  • Výstavbu výtahové šachty (pokud je součástí díla)
  • Instalaci resp. montáž výtahu
  • Veškeré stavební práce
10
Před spuštěním do provozu:
  • Zprovoznění výtahu
  • Provedení zkoušky autorizovanou osobou
  • Provedení hlukových zkoušek
  • Získání kolaudačního rozhodnutí
11
Předání díla

SPECIALIZUJEME SE NA PŘEDNÍHO VÝROBCE ORONA

orona-distributorVýtahy Orona jsou navrženy tak, aby během provozu šetřily co nejvíce energie, zajistily komfort a bezpečnost přepravovaných osob. Svými vlastnostmi se dokáží přizpůsobit všem typům budov: rodinným domům, nákupním centrům, nemocnicím atd.
SPECIALIZUJEME SE NA PŘEDNÍHO VÝROBCE ORONA

CHCETE ZJISTIT, CO STOJÍ NOVÝ VÝTAH?