Tradice, Poctivost, Profesionalita

Servis výtahů všech značek | Žádné repasované díly | Výtahy Praha

Na tuto oblast naší činnosti klademe nejvyšší důraz. Kvalitní servis, včasné a rychlé opravy jsou pro nás tím nejdůležitějším předpokladem pro spokojenost našich zákazníků.
 
Proto naše společnost Výtahy Praha ČR s.r.o. právě do této oblasti služeb nejvíce investuje. Podporujeme tak náš vlastní rozvoj jak po stránce odborné, tak po stránce přístupu a péče o zákazníka.
 
V oblasti poskytování servisních služeb jsme jako jedna z mála společností, která díky svým zkušenostem a týmu odborných pracovníků dokáže obhospodařovat 95 % všech typů výtahů od nejrůznějších výrobců, které jsou na českém trhu provozovány.
 

Koncept našeho NON-STOP servisu V I P:

  • Vysoká odbornost a neustálé zdokonalování schopností našich pracovníků zavedením účinného a pravidelného programu vzdělávání
  • Individuální přístup a péče o každého zákazníka – zákazník s jedním výtahem od nás vždy dostane všechny služby a ve stejně vysoké kvalitě jako zákazník s padesáti výtahy.
  • Přístup k náhradním dílům pro výtahy všech značek – díky naší ucelené síti českých i zahraničních dodavatelů umíme ve velice krátkých lhůtách sehnat většinu originálních náhradních dílů přímo od výrobců.
 

Bezpečnost při práci:

Všichni zaměstnanci naší společnosti Výtahy Praha ČR, jsou vedeni k důslednému dodržování pravidel bezpečnosti práce a to při všech činnostech, které vykonáváme. Pro zajištění potřebných znalostí o pravidlech bezpečnosti práce u všech našich pracovníků, máme zaveden program pravidelných školení o BOZP, PO i řidičů. Současně provádíme pravidelné i namátkové kontroly dodržování Bezpečnosti práce a používání všech bezpečnostních a ochranných pomůcek přímo na stavbách.
 

Šetrnost k životnímu prostředí:

Společnost Výtahy Praha ČR se aktivně zajímá o vliv a dopad všech svých činností na životní prostředí. Ať už pracovníci v kancelářích, anebo mechanici v terénu, všichni se snažíme zmírnit negativní dopady na životní prostředí pokud možno na minimum. Veškeré používané mazivo a chemie je podrobeno výběru s přihlédnutím na ekologický vliv k životnímu prostředí. Odpady a obaly likvidujeme vždy ekologicky. Pozitivní přístup k životnímu prostředí sledujeme a očekáváme i ze strany našich dodavatelů.