Tradice, Poctivost, Profesionalita

Rekonstrukce výtahů

Rekonstrukce výtahů

Získejte nabídku výtahů zdarma

Pavel Háněl
ředitel modernizací a nových instalací
 

Modernizace a rekonstrukce výtahů

Modernizace i rekonstrukce výtahů znamená v praxi to samé
Mezi pojmy modernizace nebo rekonstrukce výtahů vlastně neexistuje rozdíl, protože tyto termíny nejsou podepřeny přesnou legislativní definicí. Proto se v praxi oba tyto názvy používají i přesto, že se jedná o jednu a tu samou věc. Jde buď o částečnou, nebo kompletní výměnu výtahu, která má za cíl odstranit, pokud možno, všechna bezpečnostní rizika podle dnešní platné legislativy.
Rekonstrukce a modernizace výtahů s minimální odstávkou a nízkou hlučností
Rekonstrukce neboli modernizace výtahů provádíme již 25 let a díky této mnohaleté zkušenosti umíme dnes navrhovat taková řešení, která jsou pokud možno přesně na míru stávající výtahové šachty s maximálním využitím prostoru ve prospěch co největší kabiny.
 
Veliký důraz klademe nejenom na výběr použité technologie, ale zároveň na rychlost instalace a šetrnost vůči nájemníkům při montáži výtahu. Naším cílem je snížení doby odstávky výtahu na minimum. Při montáži výtahu volíme vždy takové technologické postupy, které jsou jednak šetrné k životnímu prostředí a zároveň produkují nízkou hlučnost a prašnost v průběhu stavby.

V mimořádných případech

Transport invalidních osob v době odstávky výtahu
V mimořádných případech umíme zajistit i případný transport invalidních osob v průběhu odstávky výtahu alternativními způsoby (např. v případě potřeby cesty k lékaři apod..).

Jak probíhá modernizace výtahu

Doba realizace celého díla „NA KLÍČ“ činí za standardních podmínek 3 až 4 měsíce od podpisu smlouvy o dílo.
1
Návštěva zákazníka a zaměření výtahu (resp. převzetí všech informací potřebných pro zpracování prvotní studie a orientačního cenového návrhu).
2
Předběžné projednání projektu se státními institucemi (stavební úřad, hygiena, hasiči, památkáři apod.).
3
Setkání se zákazníkem za účelem výběru a stanovení designového provedení výtahu z předložených vzorníků,
4
Vypracování cenové nabídky a obchodně-technické dokumentace včetně orientačního dispozičního výkresu výtahu. Součástí cenové nabídky jsou i podmínky následného servisu.
Všechny výše uvedené činnosti jsou z pravidla prováděny nezávazně a zdarma.
5
Podpis smlouvy o dílo.
6
Vypracování kompletní projektové dokumentace.
7
Projednání a zajištění stavebního povolení.
8
Zahájení montáže zahrnující:
  • Demontáž a ekologická likvidace starého výtahu.
  • Výstavba, anebo opláštění výtahové šachty (pokud je součástí díla).
  • Instalaci resp. montáž výtahu.
  • Veškeré stavební práce.
9
Před spuštěním do provozu:
  • Zprovoznění výtahu.
  • Provedení zkoušky autorizovanou osobou.
  • Provedení hlukových zkoušek.
  • Získání kolaudačního rozhodnutí.
10
Předání díla.

CHCETE ZJISTIT, CO STOJÍ NOVÝ VÝTAH?