Tradice, Poctivost, Profesionalita

Nákladní výtahy

Nákladní výtahy

Získejte nabídku výtahů zdarma

Pavel Háněl
ředitel modernizací a nových instalací
 

Výběr nákladního výtahu

Podoba nákladního výtahu se odvíjí od prostředí a intenzity provozu
Při výběru technologií pro nákladní výtahy sledujeme především prostředí a intenzitu provozu, ve kterém má výtah pracovat. Je velice důležité navrhnout správné dimenzování, odolnost použitých materiálů nebo např. protiprašné provedení.

Technologie nákladních výtahů

Spolupracujeme s osvědčenými výrobci z České republiky i ze zahraničí
Nákladní výtahy bývají často umístěny především ve výrobních provozovnách, továrnách, supermarketech či skladovacích budovách a v těchto provozech je třeba pečlivě identifikovat charakter požadovaného provedení výtahu.
 
Proto se v oblasti dodávek nákladních výtahů nezaměřujeme pouze na jednoho výrobce, ale spolupracujeme s několika osvědčenými výrobci z České republiky, i ze zahraničí. Dostupnost většiny náhradních dílů je zajišťována v režimu do 48 hodin.
 
Na všechny technologie, které instalujeme, jsou naši pracovníci proškoleni a v rámci účinného programu vzdělávání jsou tyto znalosti neustále obnovovány.
Technologie nákladních výtahů

Výtahy si můžete přizpůsobit

Design a výbavu nákladního výtahu si můžete přizpůsobit svým potřebám a architektonickému záměru.
Podívejte se na vzory dispozičních řešení a vzorníky.

Katalog je v angličtině.

Jak probíhá dodávka nákladního výtahu na klíč

Doba realizace celého díla „NA KLÍČ“ činí za standardních podmínek 3 až 4 měsíce od podpisu smlouvy o dílo.
1
Návštěva zákazníka a zaměření výtahu (resp. převzetí všech informací potřebných pro zpracování prvotní studie a orientačního cenového návrhu).
2
Předběžné projednání projektu se státními institucemi (stavební úřad, hygiena, hasiči, památkáři apod.).
3
Setkání se zákazníkem za účelem výběru a stanovení designového provedení výtahu z předložených vzorníků.
4
Vypracování cenové nabídky a obchodně-technické dokumentace včetně orientačního dispozičního výkresu výtahu. Součástí cenové nabídky jsou i podmínky následného servisu.
Všechny výše uvedené činnosti jsou z pravidla prováděny nezávazně a zdarma.
5
Podpis smlouvy o dílo
6
Vypracování kompletní projektové dokumentace
7
Projednání a zajištění stavebního povolení
8
Zahájení montáže zahrnující:
  • Výstavbu výtahové šachty (pokud je součástí díla)
  • Instalaci resp. montáž výtahu
  • Veškeré stavební práce
9
Před spuštěním do provozu:
  • Zprovoznění výtahu
  • Provedení zkoušky autorizovanou osobou
  • Provedení hlukových zkoušek
  • Získání kolaudačního rozhodnutí
10
Předání díla

Podívejte na video

Jak vypadá realizace nákladního výtahu
Podívejte na výstavbu nákladního výtahu krok za krokem. Každá podobná realizace má svá specifika daná požadavky klienta. Tady jsme například dveře instalovali přímo na nakládácí rampu. Ale nebylo to všechno. Seznamte s instalací nákladního výtahu Orona o nosnosti 4 500 kg a poznejte zajímavé detaily celé akce.

Chcete zjistit, co stojí nový nákladní výtah?