Tradice, Poctivost, Profesionalita

Nákladní výtahy

Nákladní výtahy

Získejte nabídku výtahů zdarma

Pavel Háněl
ředitel modernizací a nových instalací
 

Výběr nákladního výtahu

Podoba nákladního výtahu se odvíjí od prostředí a intenzity provozu
Při výběru technologií pro nákladní výtahy sledujeme především prostředí a intenzitu provozu, ve kterém má výtah pracovat. Je velice důležité navrhnout správné dimenzování, odolnost použitých materiálů nebo např. protiprašné provedení.

Technologie nákladních výtahů

Spolupracujeme s osvědčenými výrobci z České republiky i ze zahraničí
Nákladní výtahy bývají často umístěny především ve výrobních provozovnách, továrnách, supermarketech či skladovacích budovách a v těchto provozech je třeba pečlivě identifikovat charakter požadovaného provedení výtahu.
 
Proto se v oblasti dodávek nákladních výtahů nezaměřujeme pouze na jednoho výrobce, ale spolupracujeme s několika osvědčenými výrobci z České republiky, i ze zahraničí. Dostupnost většiny náhradních dílů je zajišťována v režimu do 48 hodin.
 
Na všechny technologie, které instalujeme, jsou naši pracovníci proškoleni a v rámci účinného programu vzdělávání jsou tyto znalosti neustále obnovovány.
Technologie nákladních výtahů

Výtahy si můžete přizpůsobit

Design a výbavu osobního výtahu si můžete přizpůsobit svým potřebám a architektonickému záměru.
Podívejte se na vzory dispozičních řešení a vzorníky.

Katalog je v angličtině.

Jak probíhá dodávka nákladního výtahu na klíč

Doba realizace celého díla „NA KLÍČ“ činí za standardních podmínek 3 až 4 měsíce od podpisu smlouvy o dílo.
1
Návštěva zákazníka a zaměření výtahu (resp. převzetí všech informací potřebných pro zpracování prvotní studie a orientačního cenového návrhu).
2
Předběžné projednání projektu se státními institucemi (stavební úřad, hygiena, hasiči, památkáři apod.).
3
Setkání se zákazníkem za účelem výběru a stanovení designového provedení výtahu z předložených vzorníků.
4
Vypracování cenové nabídky a obchodně-technické dokumentace včetně orientačního dispozičního výkresu výtahu. Součástí cenové nabídky jsou i podmínky následného servisu.
Všechny výše uvedené činnosti jsou z pravidla prováděny nezávazně a zdarma.
5
Podpis smlouvy o dílo
6
Vypracování kompletní projektové dokumentace
7
Projednání a zajištění stavebního povolení
8
Zahájení montáže zahrnující:
  • Výstavbu výtahové šachty (pokud je součástí díla)
  • Instalaci resp. montáž výtahu
  • Veškeré stavební práce
9
Před spuštěním do provozu:
  • Zprovoznění výtahu
  • Provedení zkoušky autorizovanou osobou
  • Provedení hlukových zkoušek
  • Získání kolaudačního rozhodnutí
10
Předání díla

Chcete zjistit, co stojí nový nákladní výtah?